Leiderschapsverhalencirkel

Een unieke kans om met de kracht van storytelling in aanraking te komen, bij veranderprocessen in het bedrijfsleven of organisatie

Leiderschapsverhalencirkel     Tijd in overleg

Jij bent leidinggevend en of manager en je werkt in een bedrijf of organisatie, waar er veranderingen op komst zijn of net afgerond en je wilt onderzoeken of je nog in topvorm bent voor wat het bedrijf of de organisatie van je vraagt.   
Wil je samen met jouw team de kracht van de verhalencirkel ervaren en de leidersrol innemen, die leider te zijn die je wenst te zijn   

Business verhalencirkel opent deuren naar binnen

Maak kennis met de kracht van verhalen in verandering in de verhalencirkel.  Deze manier is uniek maakt nieuwsgierig en er wordt zichtbaar gemaakt wat er speelt. Er is een veilige omgeving door van te voren gemaakte afspraken.

Wat gaan we doen. Maximaal 8 deelnemers
Aan de hand van jouw aanmelding stuur ik je een uitnodiging waarin ik uitleg geef
a. de bedoeling is van de verhalencirkel
b. beschrijf wat een verhalencirkel is
c. Het onderwerp van de verhalencirkel beschrijf
d. beschrijf wie er zoal aanwezig is
e. een goede narratieve prikkelvraag
f. beschrijf wat er met de verhalen gebeurd
g. duidelijk over begin en eindtijd en locatie nadat de groep is samengesteld

Aan de hand van jouw eigen leiderschapsverhaal of het verhaal van de leider die jouw voorbeeld is. Gaan we de verhalen betekenis geven.

Wat levert dit jou op als leidinggevende:
De leider te zijn die je wenst te zijn

Een Leider ben je nooit alleen.

Oprechtheid, waarachtigheid, veiligheid en transparantie zijn voorwaarden van een goede omgeving om jouw verhaal te vertellen.  

De verhalenstok geeft stilte en aandacht voor jouw verhaal

Stil staan bij elkaars verhaal. Luisteren. Betekenis geven.

Bewustwording krijgen op jouw rol als manager, directeur, teamleider.
In topvorm zijn voor het bedrijf en de medewerkers en klant.

Wat is in topvorm zijn en welke betekenis wordt hieraan gegeven in het bedrijf en door jou, komt dit overeen of is hier nog een slag te halen?

Leiderschap nemen betekent voor iedereen wat anders.

Welke betekenis zou je willen geven aan jouw leiderschap?

Wie zou je willen zijn?

Gedraag je je daar ook naar?

Genoeg potentie voor draagkracht.
Wat is de omschrijving in jouw bedrijf voor natuurlijke leiderschap. Is de takenomschrijving verandert omdat er veranderingen zijn geweest in het bedrijf en heb je je leiderschapsrol hierop aangepast.
Samen via een verhalen cirkel komen we hier achter. Dit is niet vaag wel ontzettend leuk om op deze manier tot de kern te komen.

Ben jij benieuwd hoe dit werkt dan nodig ik je uit om in te schrijven.

e.louter@gmail.com of te bellen +31 636 505 945

Ervaar de kracht van een verhalencirkel. Duidelijke bewustwording van het thema wat wordt aangepakt. Geen vergadering waar geen eind aankomt nee Business storytelling is een perfecte leuke oplossing om een probleem aan te pakken en te duiden je wordt gehoord. Vernieuwing ontstaat. en hierna door te pakken

Er zijn verschillende soorten verhalen juist in de business.
Een visie- leer-, diagnose-, onderstroom-, bovenstroom-content- verander- persoonlijk- klantenverhaal enz. Communicatie door middel van verhalen beklijft en wordt door iedereen gesnapt. Zeker als er een verandertaal ontstaat.   

Is dit interessant voor jou? Dan nodig ik je van harte uit om te mailen of te bellen

Verhaal van Kees een leidinggevende
We raakten in gesprek.
Nu heeft Kees nog 500 medewerkers te begeleiden. Begin vorig jaar is het bedrijf waar Kees werkt overgenomen en velen medewerkers  zijn ontslagen. Diegene die er nog steeds zijn moeten extra hard werken om de taken te doen en te voldoen aan. Op een gegeven moment wordt er aan de leiding van het overgenomen bedrijf vertelt: “Jullie moeten met ons verkoop systeem gaan werken jullie systeem werkt niet samen met het onze.“
Eigen wijze
De leiding van het overgenomen bedrijf nog 3 man sterk vult dit op geheel eigenwijze in.
Het blijkt dat het systeem niet is uitgelegd  aan medewerkers die er mee moeten werken. Ik krijg na doorvragen dit antwoord: “Dit kost te veel tijd en te veel geld.” Dit is door de leiding van het overgenomen bedrijf als een feit aangenomen, zonder bevestiging of mogelijkheden te onderzoeken.
Ik spreek Kees en vraag “Hoe gaat het op je werk gaat?”
Na een aantal narratieve prikkelvragen vooraf en om te duiden is dit het verhaal van Kees: “Het werk valt zwaar stress en overwerk. De 500 medewerkers vullen nog steeds via het oude systeem de producten in en ik moet dit steeds opnieuw in het nieuwe systeem invoeren. Dit werkt niet fijn. Mijn baas krijgt veel te horen van het moederbedrijf, hij incasseert de klappen. Hij werkt hier nu een half jaar en krijgt de boel niet echt op de rit. De vorige leider op zijn plaats is ontslagen. Natuurlijk zijn er mogelijkheden. Maar…….. Ik werk hier nog omdat ik betaald wordt.”

Dit is wat je veel ziet gebeuren bij overname van een bedrijf:
a. Ontslag hangt boven het hoofd dit geeft stress over baan en inkomsten, hierdoor wordt het gevoel van werkdruk verhoging tastbaar
b. Doet er zich een probleem voor dan is er geen open mind meer voor mogelijkheden.
c. Leiderschap en verantwoordelijkheid nemen is zoals je hier ziet niet altijd mogelijk meer onder druk.
d. Hadden de 3 leiders natuurlijke leiderschap gepakt waren er waarschijnlijk hele andere mogelijkheden aangeboord.
e. angst verdoofd, en is nooit de goede manier om beslissingen wel dan niet te nemen

Communicatie is van cruciaal belang voor alle partijen.
Verhalen geven betekenis en herkenning in wat er speelt.

Interventie van buitenaf is wenselijk en via specifieke verhalen op te halen en te duiden, krijg je op een duidelijk manier dat inzichtelijk wat wenselijk is voor  beweging in teams en communicatie voor alle betrokken medewerkers, en leiding, het verbind de onder en boven stroom en maakt inzichtelijk wat er speelt.

#leidinggevende #verhalencirkel #veranderproces #krachtvanverhalen #bewustwordingvanjouwrolalsleidinggevendeinveranderprocessen #bedrijfsleven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *